USC : Pogódki - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Pogódki,gm.Skarszewy,pow.starogardzki,województwo pomorskie

Linki:
http://www.skarszewy.pl/

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1915
Zindeksowane: 1874-1915
Nowak 1874-1915
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2065/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/24 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/27 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/30 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/33 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/36 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/39 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/42 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/44 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/47 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/50 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/53 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/56 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/59 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/62 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/65 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/68 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/70 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/73 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/76 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/79 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/82 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/85 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/88 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/91 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/94 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/98 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/101 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/106 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/109 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/113 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/116 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/119 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/122 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/125 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1880, 1882-1887, 1889-1918
Zindeksowane: 1874-1880, 1882-1887, 1889-1918
Nowak 1874-1880, 1882-1887, 1889-1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2065/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/45 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/48 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/51 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/54 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/57 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/60 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/63 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/66 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/69 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/71 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/74 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/77 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/80 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/83 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/86 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/89 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/92 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/95 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/99 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/102 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/107 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/110 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/114 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/117 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/120 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/123 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/126 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/128 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/130 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/132 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1918
Zindeksowane: 1874-1918
Nowak 1874-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2065/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/97 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/72 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/75 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/78 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/81 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/84 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/87 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/90 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/93 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/96 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/103 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/108 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/111 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/115 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/118 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/121 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/124 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/127 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/129 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/131 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2065/133 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku