USC : Wrzeszcz - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Gdańsk Wrzeszcz, gdański/Gdańsk/pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1911-1914
Zindeksowane: 1911-1912
Pranga 1911-1912
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
4400/1 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4400/2 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4400/5 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4400/6 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4400/7 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1911-1914
Zindeksowane: 1911-1912
Pranga 1911-1912
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
4400/3 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4400/8 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4400/9 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1911-1914
Zindeksowane: 1911-1912
Pranga 1911-1912
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
4400/4 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4400/10 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku