USC : Starzyno - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Starzyno, pucki/Puck/pomorskie

Linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Starzyno_(województwo_pomorskie)

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1915
Zindeksowane: 1874-1915
Grochowska 1874-1915
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2094/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/117 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/130 1914-1915   1914-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1918
Zindeksowane: 1874-1918
Grochowska 1874-1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2094/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/119 1908-1918   1908-1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1915
Zindeksowane: 1874-1915
Grochowska 1874-1915
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2094/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2094/118 1908-1915   1908-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku