USC : Wejherowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Wejherowo, wejherowski/Wejherowo/pomorskie

Linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wejherowo

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Czapiewska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2114/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/45 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/47 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/49 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/52 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/55 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/58 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/63 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/66 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/68 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/70 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/72 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/73 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/76 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/79 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/82 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/86 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/89 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/92 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/95 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/98 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/102 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/105 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/115 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/118 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/121 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/124 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/127 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/128 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1918
Zindeksowane: 1874-1918
Czapiewska 1874-1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2114/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/61 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/113 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/62 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/50 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/53 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/56 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/59 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/69 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/114 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/85 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/74 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/77 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/80 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/83 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/87 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/90 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/93 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/96 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/99 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/103 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/106 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/116 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/119 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/122 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/125 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/129 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/130 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/131 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/132 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1895, 1898, 1900-1918
Zindeksowane: 1874-1895, 1898, 1900-1918
Czapiewska 1874-1895, 1898, 1900-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2114/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/48 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/51 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/54 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/57 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/60 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/71 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/75 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/78 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/81 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/84 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/88 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/91 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/94 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/97 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/100 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/104 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/107 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/117 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/120 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/123 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/126 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/151 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/152 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/153 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2114/154 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku