USC : Leźno - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Leźno, kartuski/Żukowo/pomorskie

Linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leźno

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1880, 1886, 1889-1894, 1896-1917
Zindeksowane: 1874-1880, 1886, 1889-1894, 1896-1917
Romański 1874-1880, 1886, 1889-1894, 1896-1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2034/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2034/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/29 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/33 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/36 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/39 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/42 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/45 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/57 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/62 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/54 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2069/58 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/68 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/71 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/74 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/77 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/80 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/83 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/86 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/89 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/92 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/95 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2069/80 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/99 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/102 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/107 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/109 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/111 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/89 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/116 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2128/117 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1881, 1883-1886, 1889-1909, 1911-1913, 1915-1917
Zindeksowane: 1874-1881, 1883-1886, 1889-1909, 1911-1913, 1915-1917
Romański 1874-1881, 1883-1886, 1889-1909, 1911-1913, 1915-1917
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2034/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/23 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/25 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/27 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/30 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/34 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/37 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/40 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/43 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/46 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/48 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/50 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/52 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/55 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/57 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/59 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/61 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/63 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/65 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/67 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/69 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/71 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/73 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/75 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/77 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/79 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/81 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/83 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/85 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/90 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/92 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/93 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1880, 1883-1886,1888-1909, 1911-1916
Zindeksowane: 1874-1880, 1883-1886, 1888-1909, 1911-1916
Romański 1874-1880, 1883-1886, 1888-1909, 1911-1916
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2034/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/9 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/12 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/15 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/18 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/21 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/24 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/26 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/28 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/31 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/32 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/35 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/38 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/41 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/44 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/47 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/49 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/51 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/53 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/56 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/58 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/60 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/62 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/64 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/66 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/68 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/70 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/72 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/74 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/76 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/78 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/80 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/82 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/84 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/86 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/88 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/91 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2034/96 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku