USC : Lubocino USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Lubocino, pucki/Krokowa/pomorskie

Linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubocino

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1888-1915
Zindeksowane: 1888-1915
Dempc 1888-1915
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2381/1 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/4 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/7 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/10 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/13 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/16 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/19 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/22 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/25 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/28 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/31 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/34 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/37 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/40 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/43 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/46 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/49 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/52 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/71 1906-1910   1906-1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2328/92 1911-1915   1911-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1888-1914, 1916-1920
Zindeksowane: 1888-1914, 1916-1920
Dempc 1888-1914, 1916-1920
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2381/2 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/5 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/8 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/11 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/14 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/17 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/20 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/23 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/26 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/29 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/32 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/35 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/38 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/41 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/44 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/47 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/50 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/53 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/72 1906-1909   1906-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/82 1908-1914, 1916-1920   1908-1914, 1916-1920 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/74 1910-1914   1910-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1888-1918
Zindeksowane: 1888-1918
Dempc 1888-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2381/3 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/6 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/9 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/12 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/15 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/18 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/21 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/24 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/27 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/30 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/33 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/36 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/39 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/42 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/45 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/48 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/51 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/54 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/73 1906-1910   1906-1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2381/85 1908-1918   1908-1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku