USC : Rekowo USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Rekowo Górne, pucki/Puck/pomorskie

Linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rekowo_Górne

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1901-1912
Zindeksowane: 1901-1912
Grochowska 1901-1912
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
3492/1 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/4 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/7 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/10 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/13 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/16 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/19 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/22 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1901-1918
Zindeksowane: 1901-1918
Grochowska 1901-1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
3492/2 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/5 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/8 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/11 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/14 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/17 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/20 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/23 1908-1918   1908-1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1901-1907
Zindeksowane: 1901-1907
Grochowska 1901-1907
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
3492/3 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/6 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/9 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/12 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/15 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/18 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3492/21 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku