USC : Rumia - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
miasto Rumia, gmina miejska,pow.wejherowski, woj.pomorskie

Uwagi:
Rumia USC tel. 58 679-65-21,84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Dempc 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2080/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/25 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/28 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/31 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/34 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/37 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/40 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/43 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/46 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/49 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/52 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/55 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/58 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/61 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/64 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/67 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/70 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/73 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/76 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/79 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/82 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/85 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/88 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/91 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/94 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/97 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/101 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/213 1908-1911   1908-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/215 1912-1916   1912-1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1919
Zindeksowane: 1874-1919
Dempc 1874-1919
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2080/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/23 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/26 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/29 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/32 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/35 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/38 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/41 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/44 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/47 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/50 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/53 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/56 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/59 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/62 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/65 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/68 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/71 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/74 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/77 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/80 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/83 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/86 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/89 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/92 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/95 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/98 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/102 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/214 1908-1911   1908-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/216 1912-1919   1912-1919 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1918
Zindeksowane: 1874-1918
Dempc 1874-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2080/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/9 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/12 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/15 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/18 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/21 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/24 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/27 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/30 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/33 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/36 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/39 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/42 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/45 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/48 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/51 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/54 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/57 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/60 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/63 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/66 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/69 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/72 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/75 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/78 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/81 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/84 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/87 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/90 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/93 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/96 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/99 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/103 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/208 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/211 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/224 1910-1914   1910-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2080/225 1915-1918   1915-1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku