USC : Pępowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Pępowo,gm.Żukowo,pow kartuski,woj. pomorskie

Uwagi:
obecnie USC Żukowo, ul. Gdańska 52, 58 685 83 43

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1875-1893, 1895-1900, 1902, 1904-1912, 1916-1917
Zindeksowane: 1875-1893, 1895-1900, 1902, 1904-1912, 1916-1917
Dempc 1875-1893, 1895-1900, 1902, 1904-1912, 1916-1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2062/2 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/5 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/7 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/10 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/13 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/16 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/19 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/22 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/25 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/28 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/31 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/34 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/37 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/40 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/43 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/46 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/49 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/51 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/54 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/58 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/61 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/65 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/68 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/71 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/74 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/75 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2108/82 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/77 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/79 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/81 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/83 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/84 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/86 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/87 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/88 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/118 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/119 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1890, 1892-1900, 1902-1910, 1912-1914, 1916-1918
Zindeksowane: 1874-1890, 1892-1900, 1902-1910, 1912-1914, 1916-1918
Dempc 1874-1890, 1892-1900, 1902-1910, 1912-1914, 1916-1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2062/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/3 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/6 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/8 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/11 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/14 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/17 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/20 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/23 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/26 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/29 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/32 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/35 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/38 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/41 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/44 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/47 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/52 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/55 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/64 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/59 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/62 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/66 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/69 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/72 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2108/75 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/82 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/84 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/86 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/89 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/91 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/94 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/97 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/85 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/103 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/108 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/111 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/113 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/120 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/94 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/95 1918-1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1875, 1877-1899, 1902-1914, 1916-1918
Zindeksowane: 1875, 1877-1899, 1902-1914, 1916-1918
Dempc 1875, 1877-1899, 1902-1914, 1916-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2062/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/9 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/12 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/15 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/18 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/21 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/24 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/27 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/30 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/33 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/36 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/39 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/42 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/45 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/48 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/50 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/53 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/56 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/57 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/60 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/63 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2062/66 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/70 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/73 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/76 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2108/81 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2108/83 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/78 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/80 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/82 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/98 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/100 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/102 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/106 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/109 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/112 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/114 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/132 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2062/100 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2042/134 1918-1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku