Parafia : Pączewo

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Pączewo, gm. Skórcz, pow. starogardzki, woj. pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Uwagi:
Indeksy chrztów za lata 1688-1770 są sporządzone na podstawie alfabetycznych indeksów i obejmują nazwiska rozpoczynające się od liter A-U dla okresów 1691-1718, 1720-1770 i od liter D-U dla lat 1688-1690 oraz 1718-1719.

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych
Strona parafii

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1770-1958
Zindeksowane: 1688-1920
Ćwikliński 1691-1718, 1720-1770
Grochowska 1688-1770
Alfut 1695-1707, 1709-1775, 1811-1841
Kaczmarek 1842-1914
Stormowski 1915-1920
Szweda 1770-1810
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
660 1688-1841   1688-1775
-----    1691-1718, 1720-1770
W1197 1770-1819   1770-1819 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1190 1820-1841    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1191 1820-1841   1820-1841 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1198 1820-1841    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1192 1842-1859   1842-1859 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1193 1860-1896   1860-1896 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
666 1897-1929   1897-1920
 
Śluby:    
Dostępne: 1771-1980
Zindeksowane: 1772-1776, 1778-1939, 1944-1989
Alfut 1907-1939, 1944-1989
Szweda 1773, 1894-1907
Walder 1840-1893
Krzyżankowska-Glińska 1772-1776, 1778-1839
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
W1199 1771-1839   1772-1776, 1778-1839 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1194 1840-1893   1840-1893 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
661    1894-1929
665 1930-1989   1930-1939, 1944-1989
 
Zgony:    
Dostępne: 1770-2006
Zindeksowane: 1770-1773, 1780-2006
Krzyżankowska-Glińska 1992-2006
Alfut 1770-1773, 1780-1929, 1946-1991
Dębek 1930-1945
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
W1199 1770-1839   1770-1773, 1780-1839 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1195 1840-1862   1840-1862 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1196 1863-1917   1863-1917 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
663    1914-1929
664    1930-1991
662    1992-2006