USC : Puck USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Plac Wolności 1, 84-100 Puck

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1912
Zindeksowane: 1874-1912
Krzebietke 1874-1891
Grochowska 1892-1912
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2073/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/125 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1914
Krzebietke 1874-1907
Grochowska 1908-1914
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2073/02 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/05 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/08 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/127 1908-1914   1908-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1924
Zindeksowane: 1874-1924
Grochowska 1874-1924
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2073/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/126 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/129 1914-1921   1914-1921 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2073/130 1921-1924   1921-1924 Archiwum Państwowe w Gdańsku