USC : Borkowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
obecnie ul. Gdańska 12, Bobowo

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Czapiewska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1978/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/165 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/173 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/176 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/179 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Czapiewska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1978/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/166 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/174 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/177 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/180 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Alfut 1874-1911
Czapiewska 1912-1916
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1978/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/105 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/157 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/160 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/164 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/169 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/172 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/175 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/178 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1978/181 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku