USC : Strzepcz - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Strzepcz, gm. Linia, pow. wejherowski, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1913
Zindeksowane: 1874-1913
Czapiewska 1874-1913
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2098/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/3 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/6 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/9 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/12 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/15 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/18 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/20 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/22 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/25 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/27 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/29 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/32 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/34 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/36 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/38 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/40 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/42 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/44 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/47 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/50 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/53 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/56 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/58 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/61 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/63 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/66 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/68 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/70 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/73 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/75 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/77 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/80 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/87 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/194 1908-1910   1908-1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/199 1911-1913   1911-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1914
Domaszk 1874-1910
Czapiewska 1911-1914
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2098/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/21 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/23 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/26 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/28 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/30 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/33 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/35 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/37 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/39 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/41 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/43 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/45 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/48 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/51 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/54 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/57 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/59 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/62 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/64 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/67 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/69 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/71 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/74 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/76 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/78 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/81 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/88 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/189 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/195 1908-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/192 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/200 1911-1914   1911-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1909, 1911-1915
Zindeksowane: 1874-1909, 1911-1915
Czapiewska 1874-1909, 1911-1915
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2098/91 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/109 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/112 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/24 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/118 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/121 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/31 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/127 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/130 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/133 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/136 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/139 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/142 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/46 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/49 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/52 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/55 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/157 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/60 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/163 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/65 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/167 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/169 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/72 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/175 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/178 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/79 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/184 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/187 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/190 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/193 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2098/208 1911-1915   1911-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku