USC : Tokary - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Tokary, gm. Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1875, 1877-1884, 1886-1901, 1903-1911, 1916-1917
Zindeksowane: 1874-1875, 1877-1884, 1886-1901, 1903-1911, 1916-1917
Dempc 1874-1875, 1877-1884, 1886-1901, 1903-1911, 1916-1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2108/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/8 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/11 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/14 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/17 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/20 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/23 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/26 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/29 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/34 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/37 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/40 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/43 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/46 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/49 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/52 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/54 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/57 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/60 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/63 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/66 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/69 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/72 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2062/74 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/77 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/80 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/82 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2062/77 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2062/79 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2062/81 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/84 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2062/84 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2062/86 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2062/87 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/118 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/119 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1891, 1893-1914, 1916, 1918
Zindeksowane: 1874-1891, 1893-1914, 1916, 1918
Dempc 1874-1891, 1893-1914, 1916, 1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2108/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/5 1875-1876   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/9 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/12 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/15 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/18 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/21 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/24 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/27 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/30 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/32 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/35 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/38 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/41 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/44 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/47 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/50 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/55 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/58 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/61 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/64 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/67 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/70 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/73 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/75 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/80 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/82 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/84 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/86 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/89 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/91 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/94 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/97 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
___2062/85 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/103 1910-1911   1910-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/108 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/111 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/113 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2062/120 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2062/95 1918-1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1875, 1877-1914, 1916-1918
Zindeksowane: 1874-1875, 1877-1914, 1916-1918
Dempc 1874-1875, 1877-1914, 1916-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2108/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/25 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/28 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/31 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/33 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/36 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/39 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/42 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/45 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/48 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/51 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/53 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/56 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/59 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/62 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/65 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/68 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/71 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/74 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/76 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/78 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/79 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/81 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/83 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2062/78 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2062/80 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2062/82 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2108/85 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/100 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/102 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/106 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/109 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/112 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/114 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/132 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2062/100 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
__2042/134 1918-1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku