USC : Okalice - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Okalice, gm. Cewice, pow. lęborski, woj. pomorskie

Uwagi:
księga ślubów 1876-1876. z AP Gdańsk

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1914
Czapiewska 1874-1914
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1996/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/3 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/6 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/9 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/12 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/15 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/18 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/21 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/23 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/26 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/29 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/32 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/35 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/38 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/41 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/44 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/47 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/50 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/53 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/56 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/59 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/62 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/65 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/68 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/71 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/74 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/77 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/80 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
317/83 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
317/86 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
1996/87 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/90 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/93 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/96 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/105 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/107 1910-1912   1910-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/108 1913-1914   1913-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1919
Zindeksowane: 1874-1919
Czapiewska 1874-1919
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1996/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
317/23 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
1996/24 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/27 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/30 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/33 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/36 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/39 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/42 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/45 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/48 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/51 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/54 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/57 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/60 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/63 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/66 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/69 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/72 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/75 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/78 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/81 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/83 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/85 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/88 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/91 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/94 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/97 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/106 1908-1910   1908-1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/109 1911-1914   1911-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/110 1915-1919   1915-1919 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Czapiewska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
317/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
1996/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/25 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/28 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/31 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/34 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/37 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/40 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/43 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/46 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/49 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/52 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/55 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/58 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/61 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/64 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/67 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/70 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/73 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/76 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/79 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/82 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/84 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/86 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/89 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/92 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/95 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/98 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/99 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1996/119 1910-1916   1910-1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku