USC : Chylonia - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
dzielnica Gdynia Chylonia, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Różyński 1874-1881
Pranga 1882-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1987/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/25 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/28 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/31 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/34 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/37 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/40 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/43 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/46 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/49 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/52 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/55 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/58 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/61 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/64 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/67 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/70 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/73 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/76 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/79 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/82 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/85 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/88 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/91 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/94 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/97 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/100 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/103 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/122 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/127 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/132 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/136 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/140 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/144 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/148 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/152 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Pranga 1896-1916
Różyński 1874-1893
Gawron 1894-1895
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1987/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/23 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/26 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/29 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/32 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/35 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/38 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/41 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/44 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/47 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/50 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/53 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/56 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/59 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/62 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/65 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/68 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/71 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/74 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/77 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/80 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/83 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/86 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/89 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/92 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/95 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/98 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/101 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/104 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/123 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/128 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/133 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/137 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/141 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/145 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/149 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/153 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Pranga 1891-1916
Różyński 1874-1890
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1987/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/9 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/12 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/15 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/18 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/21 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/24 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/27 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/30 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/33 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/36 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/39 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/42 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/45 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/48 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/51 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/54 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/57 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/60 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/63 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/66 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/69 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/72 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/75 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/78 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/81 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/84 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/87 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/90 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/93 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/96 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/99 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/102 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/105 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/124 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/129 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/134 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/138 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/142 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/146 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/150 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1987/154 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku