USC : Przodkowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Przodkowo, gm. Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1915
Zindeksowane: 1874-1915
Czapiewska 1874-1915
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2068/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/25 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/28 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/30 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/33 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/36 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/39 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/42 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/45 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/48 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/51 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/54 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/57 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/60 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/63 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/66 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/69 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/72 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/75 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/78 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/81 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/84 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/87 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/90 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/93 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/96 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/100 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/155 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/156 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/161 1910-1911   1910-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/164 1912-1914   1912-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/165 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1911
Zindeksowane: 1874-1911
Czapiewska 1874-1911
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2068/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/23 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/26 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/29 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/31 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/34 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/37 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/40 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/43 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/46 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/49 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/52 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/55 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/58 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/61 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/64 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/67 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/70 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/73 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/76 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/79 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/82 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/85 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/88 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/91 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/94 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/97 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/101 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/162 1908-1911   1908-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1917
Zindeksowane: 1874-1917
Czapiewska 1874-1917
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2068/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/9 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/12 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/15 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/18 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/21 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/24 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/27 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/99 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/32 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/35 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/38 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/41 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/44 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/47 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/50 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/53 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/56 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/59 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/62 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/65 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/68 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/71 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/74 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/77 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/80 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/83 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/86 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/89 1903-1903 - braki aktów   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/92 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/95 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/98 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/102 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/163 1908-1911   1908-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/166 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/167 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/168 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/169 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/176 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2068/177 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku