USC : Żarnowiec - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Żarnowiec, gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Grochowska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2127/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/125 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/128 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/130 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/131 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/144 1913-1916   1913-1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1920
Zindeksowane: 1874-1920
Grochowska 1874-1920
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2127/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/126 1908-1910   1908-1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/133 1911-1913   1911-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/145 1914-1920   1914-1920 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1913, 1915-1918
Zindeksowane: 1874-1913, 1915-1918
Grochowska 1874-1913, 1915-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2127/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/118 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/127 1908-1910   1908-1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/134 1911-1913   1911-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2127/149 1915-1918   1915-1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku