USC : Rzucewo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Rzucewo, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1912
Zindeksowane: 1874-1912
Krzebietke 1874-1907
Grochowska 1908-1912
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2083/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/119 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1919
Zindeksowane: 1874-1919
Krzebietke 1874-1907
Grochowska 1908-1919
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2083/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/120 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/123 1913-1919   1913-1919 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1922
Zindeksowane: 1874-1922
Krzebietke 1874-1907
Grochowska 1908-1922
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2083/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/9 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/12 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/15 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/18 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/21 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/24 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/27 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/30 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/33 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/36 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/39 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/42 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/45 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/48 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/51 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/54 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/57 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/60 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/63 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/66 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/69 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/72 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/75 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/78 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/81 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/84 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/87 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/90 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/93 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/96 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/99 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/102 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/121 1908-1912   1908-1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/122 1913-1916   1913-1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2083/124 1917-1922   1917-1922 Archiwum Państwowe w Gdańsku