USC : Zblewo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Zblewo, gm. Zblewo, pow. starogardzki, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1917
Zindeksowane: 1874-1917
Nowak 1874-1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2125/1 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/4 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/7 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/10 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/13 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/16 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/19 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/22 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/25 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/28 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/31 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/34 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/37 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/40 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/43 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/46 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/49 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/52 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/55 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/58 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/61 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/64 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/67 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/70 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/73 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/76 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/79 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/82 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/85 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/88 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/91 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/94 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/97 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/100 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/109 1908-1910   1908-1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/115 1911-1914   1911-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/118 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/142 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/145 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1906, 1908-1914
Zindeksowane: 1874-1906, 1908-1914
Nowak 1874-1906, 1908-1914
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2125/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/23 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/26 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/29 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/32 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/35 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/38 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/41 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/44 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/47 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/50 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/53 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/56 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/59 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/62 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/65 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/68 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/71 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/74 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/77 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/80 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/83 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/86 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/89 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/92 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/95 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/98 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/116 1908-1914   1908-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1918
Zindeksowane: 1874-1918
Nowak 1874-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2125/3 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/6 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/9 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/12 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/15 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/18 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/21 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/24 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/27 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/30 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/33 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/36 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/39 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/42 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/45 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/48 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/51 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/54 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/57 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/60 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/63 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/66 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/69 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/72 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/75 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/78 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/81 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/84 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/87 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/90 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/93 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/96 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/99 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/101 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/102 1908-1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/108 1909-1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/110 1910-1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/112 1911-1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/113 1912-1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/114 1913-1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/117 1914-1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/119 1915-1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/120 1916-1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/121 1917-1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2125/122 1918-1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku