Parafia : Puck

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
ul. Ks. Judyckiego 4, Puck, pow. pucki, woj. pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Zindeksowane: 1592-1607, 1660-1754, 1757-1760, 1773-1780, 1782-1841, 1844-1845, 1847-1855, 1860-1874, 1891-1912
Grochowska 1592-1607, 1660-1754, 1757-1760, 1773-1780, 1782-1841, 1844-1845, 1847-1855, 1860-1874
Selke 1891-1912
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
007948757 1592-1607, 1660-1754, 1757-1760   1592-1607, 1660-1754, 1757-1760 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
007948758 1773-1780, 1782-1825, 1832   1773-1780, 1782-1825, 1832 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
1439/3 1823-1831, 1833-1841, 1844-1845   1823-1831, 1833-1841, 1844-1845 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1439/1 1847-1855   1847-1855 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1439/2 1860-1874   1860-1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
470 1891-1914   1891-1912 Księga w Parafii
 
Śluby:    
Zindeksowane: 1823-1830, 1833-1841, 1844-1845, 1847-1855, 1860-1874, 1890-1913
Grochowska 1823-1830, 1833-1841, 1844-1845, 1847-1855, 1860-1874
Selke 1890-1913
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1439/3 1823-1830, 1833-1841, 1844-1845   1823-1830, 1833-1841, 1844-1845 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1439/1 1847-1855   1847-1855 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1439/2 1860-1874   1860-1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
469a 1890-1920   1890-1913 Księga w Parafii
 
Zgony:    
Zindeksowane: 1823-1831, 1833-1841, 1844-1845, 1847-1855, 1860-1874, 1891-1945
Grochowska 1823-1831, 1833-1841, 1844-1845, 1847-1855, 1860-1874
Selke 1891-1945
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1439/3 1823-1831, 1833-1841, 1844-1845   1823-1831, 1833-1841, 1844-1845 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1439/1 1847-1855   1847-1855 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1439/2 1860-1874   1860-1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
468 1891-1945   1891-1945 Księga w Parafii