USC : Swarzewo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Swarzewo, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1913
Zindeksowane: 1874-1913
Grochowska 1874-1913
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2103/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/130 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1921
Zindeksowane: 1874-1921
Grochowska 1874-1921
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2103/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/131 1908-1914   1908-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/134 1915-1919   1915-1919 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/135 1920-1921   1920-1921 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1927
Zindeksowane: 1874-1927
Grochowska 1874-1927
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2103/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/132 1908-1914   1908-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/133 1915-1916   1915-1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/136 1917-1921   1917-1921 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2103/138 1921-1927   1921-1927 Archiwum Państwowe w Gdańsku