Parafia : Chojnice

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
plac Kościelny 5, miasto Chojnice, pow. chojnicki, woj. pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela Bazylika Mniejsza

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych
Strona parafii

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1651-1760, 1774-1952
Zindeksowane: 1651-1738, 1786-1827, 1845-1855, 1865-1931
Kontek 1879-1931
Zischewski 1651-1738
Lis 1791-1817, 1848-1855
Sybilski 1786-1790, 1818-1827
Flisowska 1845-1847
Pelowska 1865-1878
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
W722 1651-1725   1651-1725 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W722a 1653    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W724 1726-1760   1726-1738 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W725 1761-1794   1786-1794 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W723 1774-1775    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W726 1794-1827   1794-1827 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727 1828-1844    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727a 1845-1855   1845-1855 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727b 1856-1864    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727c 1865-1878   1865-1878 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
650 1879-1896   1879-1896
655 1897-1924   1897-1924
657 1925-1937   1925-1931
 
Śluby:    
Dostępne: 1651-1686, 1695-1952
Zindeksowane: 1651-1655, 1663-1671, 1675, 1678-1679, 1681-1687, 1695-1699, 1713-1773, 1794-1834, 1845-1855, 1865-1950
??? 1695-1699, 1713-1773, 1865-1890
Fydrych 1845-1851
Kontek 1882, 1885, 1891-1950
Zischewski 1651-1655, 1663-1671, 1675, 1678-1679, 1681-1687
Sybilski 1794-1834
Lis 1852-1855
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
W722 1651-1686, 1695-1699, 1713-1726   1651-1655, 1663-1671, 1675, 1678-1679, 1681-1687 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
-----    1695-1699, 1713-1773, 1845-1851, 1865-1878, 1881-1890
W724 1726-1760    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W725 1761-1794    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W726 1794-1827   1794-1827 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727 1828-1844   1828-1834 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727a 1845-1855   1852-1855 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727b 1856-1864    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727d 1865-1878    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
651 1879-1895   1879-1882, 1885, 1891-1895
652 1896-1930   1896-1930
653 1930-1945   1930-1945
654 1945-1952   1945-1950
 
Zgony:    
Dostępne: 1651-1655, 1713-1719, 1725-1759, 1761-1951
Zindeksowane: 1713, 1715, 1718-1719, 1724-1727, 1845-1855, 1930-1951
Horak 1930-1934
Zischewski 1713, 1715, 1718-1719, 1724-1727
Flisowska 1845-1846
Lis 1847-1855
Wirkus 1935-1951
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
W723 1651-1655    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W722 1713-1719, 1725-1727   1713, 1715, 1718-1719, 1724-1727 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W724 1727-1759, 1763    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W725 1761-1794    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W726 1794-1827    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727 1828-1844    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727a 1845-1855   1845-1855 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727b 1856-1864    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W727d 1865-1878    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
656 1905-1934   1930-1934
658 1935-1951   1935-1951 Księga w Parafii