Parafia : Wudzyn

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Wudzyn, gm. Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Świętej Barbary

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1782-1874 1934-1950
Zindeksowane: 1782-1874
Ciesielski 1782-1794, 1803-1874
Grabowski 1794-1802
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
W506 1782-1859   1782-1852 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W507 1853-1874   1853-1874 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
 
Śluby:    
Dostępne: 1783-1950
Zindeksowane: 1783-1787, 1789-1817, 1819-1827, 1829-1915, 1917-1950
Ciesielski 1783-1787, 1789-1817, 1819-1827, 1829-1915, 1917-1950
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
W508 1783-1859   1783-1787, 1789-1817, 1819-1827, 1829-1853 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
960 1795-1950   1875-1915, 1917-1950
W509 1853-1874   1853-1874 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
 
Zgony:    
Dostępne: 1782-1951
Zindeksowane: 1782-1951
Nalazek 1853-1874, 1901-1951
Klajbor 1875-1900
Ciesielski 1782-1859
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
W510 1782-1859   1782-1859 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W509 1853-1874   1853-1874 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
961 1875-1951   1875-1951 Archiwum Diecezji Pelplińskiej