Parish : Wałdowo

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
wieś Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1609-1708, 1754-1851, 1894-1952
Indexed: 1609-1656, 1658-1708, 1754-1810, 1827-1851, 1894-1895, 1897-1950, 1952-1953, 1957
Senska 1894-1895, 1897-1900, 1904, 1908, 1910, 1919-1924, 1927-1950, 1952-1953, 1957
Wakarecy 1827-1851, 1900-1911
Lange 1912-1935
Jabłońska 1609-1656, 1658-1708, 1754-1810
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
W1689 1609-1685   1609-1656, 1658-1685 Pelplin Diocese Archive
W1690 1685-1708   1686-1708 Pelplin Diocese Archive
W1691 1754-1774   1754-1774 Pelplin Diocese Archive
W1697 1773-1792   1775-1792 Pelplin Diocese Archive
W1692 1792-1826   1792-1810 Pelplin Diocese Archive
W1693 1827-1841   1827-1841 Pelplin Diocese Archive
W1694 1842-1851   1842-1851 Pelplin Diocese Archive
2560 1894-1900   1894-1895 Pelplin Diocese Archive
2561 1900-1935   1900-1935 Pelplin Diocese Archive
2565 1945-1953   1897-1900, 1904, 1908, 1910, 1919-1924, 1927-1950, 1952-1953, 1957 Księga w Parafii
 
Marriages:    
Available: 1610-1661, 1736-1878, 1889-1988
Indexed: 1610-1611, 1613-1624, 1626-1636, 1640-1642, 1645-1649, 1651-1653, 1655-1658, 1660-1662, 1668, 1674, 1681, 1690-1693, 1696-1708, 1736-1878, 1889-1945
Jabłońska 1610-1611, 1613-1624, 1626-1636, 1640, 1645-1646, 1649, 1651-1653, 1655-1658, 1660-1662, 1668
Senska 1641-1642, 1646-1649, 1674, 1681, 1690-1693, 1696-1708, 1773-1795
Wakarecy 1736-1773, 1795-1878, 1889-1938
Kruszyński 1939-1945
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
W1689 1610-1668   1610-1611, 1613-1624, 1626-1636, 1640, 1645-1646, 1649, 1651-1653, 1655-1658, 1660-1662, 1668 Pelplin Diocese Archive
W1690 1690-1708   1641-1642, 1646-1649, 1674, 1681, 1690-1693, 1696-1708 Pelplin Diocese Archive
W1695 1736-1774   1736-1773 Pelplin Diocese Archive
W1697 1773-1795   1773-1795 Pelplin Diocese Archive
W1698 1795-1841   1795-1841 Pelplin Diocese Archive
W1696 1842-1878   1842-1878 Pelplin Diocese Archive
2562 1889-1945   1889-1945 Księga w Parafii
 
Deaths:    
Available: 1691-1865, 1878-1911, 1945-2008, 1903-1945 zgony Wlk.Klonia i Komierowo
Indexed: 1690-1693, 1697-1702, 1706-1707, 1773-1865, 1878-1947
Senska 1690-1693, 1697-1702, 1706-1707, 1773-1830, 1903-1947
Wakarecy 1831-1851, 1878-1911
Kruszyński 1851-1865
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
W1690 1690-1702   1690-1693, 1697-1702, 1706-1707 Pelplin Diocese Archive
W1697 1773-1792   1773-1792 Pelplin Diocese Archive
W1698 1792-1830   1792-1830 Pelplin Diocese Archive
W1699 1831-1841   1831-1841 Pelplin Diocese Archive
W1700 1842-1865   1842-1865 Pelplin Diocese Archive
2563 1878-1904   1878-1904 Księga w Parafii
2567 1903-1945   1903-1944 Księga w Parafii
2564 1905-1911   1905-1911 Księga w Parafii
2566 1945-1947   1945-1947 Księga w Parafii