Parafia : Przysiersk

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Przysiersk, gm. Bukowiec, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Świętego Wawrzyńca

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1671-1700, 1710, 1745-1777, 1780-1841
Zindeksowane: 1671-1678, 1745-1777, 1780-1781, 1792-1810, 1830-1841, 1886-1896
Dąbkowska 1886-1896
Domke 1671-1678, 1745-1777, 1780-1781, 1792-1810
Sybilski 1830-1841
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
W528 1671-1700, 1710   1671-1678 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W529 1745-1777   1745-1777 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W530 1780-1788   1780-1781 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W531 1788-1841   1792-1810, 1830-1841 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
1170 1871-1897   1886-1896
 
Śluby:    
Dostępne: 1680-1710, 1745-1841
Zindeksowane: 1777-1794
Domke 1777-1794
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
W528 1680-1710    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W529 1745-1777    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W530 1777-1794   1777-1794 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W532 1784-1841    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
 
Zgony:    
Dostępne: 1775-1841
Zindeksowane: 1775-1786
Domke 1775-1786
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
W533 1775-1841   1775-1786 Archiwum Diecezji Pelplińskiej