Parafia : Przodkowo

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
ul. Kartuska 3, wieś Przodkowo, gm. Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Świętego Andrzeja Apostoła

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1785-1984
Zindeksowane: 1785-1984
Bejrowski 1785-1862, 1886-1902
Pawelczyk 1863-1885
Brazulewicz 1902-1903
Bieńkowska 1904-1913
Dempc 1913-1984
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
W1523 1785-1815   1785-1815 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1524 1815-1830   1815-1823 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1525 1824-1847   1824-1847 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1526 1848-1862   1848-1862 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
3946/1 1851-1874    Archiwum Państwowe w Gdańsku
W1527 1863-1885   1863-1885 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
560 1886-1906   1886-1906 Księga w Parafii
561 1907-1924   1907-1924 Księga w Parafii
562 1925-1945   1925-1945 Księga w Parafii
564 1945-1963   1945-1963 Księga w Parafii
565 1964-1984   1964-1984 Księga w Parafii
 
Śluby:    
Dostępne: 1785-1919, 1945-1980
Zindeksowane: 1785-1919, 1945-1980
Bejrowski 1785-1919
Dempc 1945-1980
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
W1523 1785-1815   1785-1815 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1524 1816-1830   1816-1823, 1826, 1830 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1528 1824-1842   1824-1842 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1529 1843-1868   1843-1868 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
3946/1 1851-1874    Archiwum Państwowe w Gdańsku
W1530 1868-1919   1868-1919 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
566 1945-1980   1945-1980 Księga w Parafii
 
Zgony:    
Dostępne: 1824-1927, 1945-2008
Zindeksowane: 1824-1927, 1945-1980
Pawelczyk 1828-1830, 1843-1899
Dempc 1824-1828, 1830-1842, 1900-1927, 1945-1980
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
W1528 1824-1842   1824-1842 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1531 1828-1830   1829-1830 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W1529 1843-1863   1843-1863 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
3946/1 1851-1874    Archiwum Państwowe w Gdańsku
W1532 1864-1899   1864-1899 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
563 1900-1927   1900-1927 Księga w Parafii
567 1945-1980   1945-1980 Księga w Parafii