Parish : Parchowo

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Kościelna 8, wieś Parchowo, gm. Parchowo, pow. bytowski, woj. pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Świętego Mikołaja

Notes:
Księga o numerze 1201 to zbiór indeksów znalezionych w księgach parafii bytowskiej

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1804-1828, 1835-1930, 1939-1955
Indexed: 1792, 1796-1797, 1801, 1804, 1806, 1808-1829, 1833, 1835-1895, 1900
Wołkowicki 1796-1900
Szulfer 1792, 1801, 1804, 1806, 1808-1828, 1835-1895
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
1201 1796-1900   1796-1900 Pelplin Diocese Archive
W1117 1804-1828   1792, 1801, 1804, 1806, 1808-1828 Pelplin Diocese Archive
W1118 1835-1850   1835-1850 Pelplin Diocese Archive
W1119 1851-1873   1851-1873 Pelplin Diocese Archive
W1120 1874-1906   1874-1895 Pelplin Diocese Archive
 
Marriages:    
Available: 1808-1955
Indexed: 1809-1896, 1940-1945
Wysiecka 1940-1945
Wołkowicki 1819, 1821, 1835, 1847-1848, 1850, 1860-1861, 1868-1869, 1871, 1873-1876, 1879, 1881, 1885, 1888, 1891, 1893
Szulfer 1809-1896
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
W1121 1809-1831   1809-1831 Pelplin Diocese Archive
1201 1819-1893    Pelplin Diocese Archive
W1122 1831-1896   1831-1896 Pelplin Diocese Archive
1200 1940-1945   1819, 1821, 1835, 1847-1848, 1850, 1860-1861, 1868-1869, 1871, 1873-1876, 1879, 1881, 1885, 1888, 1891, 1893, 1940-1945
 
Deaths:    
Available: 1819-1905, 1908-1955
Indexed: 1835-1837, 1843, 1860, 1870-1905
Wołkowicki 1843, 1860, 1877, 1883
Szulfer 1835-1837, 1870-1905
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
W1121 1819-1841    Pelplin Diocese Archive
W1123 1835-1837   1835-1837 Pelplin Diocese Archive
W1124 1835-1846    Pelplin Diocese Archive
W1125 1835-1869    Pelplin Diocese Archive
1201 1843-1883   1843, 1860, 1877, 1883 Pelplin Diocese Archive
W1126 1870-1905   1870-1905 Pelplin Diocese Archive