Kobryń - Cm. Polski

Go to list of cemeteries

Link to this page

Search in a database

Place:
Kobryń, Białoruś

Kind:
Pomeranian Monuments Database :: Add

Notes:
Stary cmentarz polski z pochówkami z XIX i XX w.

Links:
Cmentarz Polski w Kobryniu

Index made by:
Wysocki