Czarne - zgony jeńców (USC)

Idź do listy cmentarzy

Link do tej strony

Szukaj w bazie

Miejsce:
Położenie cmentarza : przy Zakładzie Karnym w Czarnem, na cmentarzu wg. nieoficjalnych danych jest pochowanych w zbiorowych mogiłach około 12 000 ofiar z okresu 1914-1918 roku.

Rodzaj:
wojenny