Bożepole Małe - 1914-1918

Go to list of monuments

Link to this page

Search in a database

Place:
Tablica znajduje się w kościele w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich

Kind:
military

Photographies made by:
Wysocki

Index made by:
Wysocki